Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 10 - 16/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 10 - 16/6/2019

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019

Lịch công tác tuần từ 1 - 7/7/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 1 - 7/7/2019